Κυριακή, 17 Μαΐου 2009

Ανοιξη-ΣΑΜΟΣ
χρώματα κιάρώματα, χιλιάδες!... Τι να πρωτοθαυμάσεις !!!..
Ο κήπος της ΕΔΕΜ , τι άλλο ειχε;...
Αυτή η γη,πολλές φορές καμένη και ταλαιπωρήμενη
δεν χρειάζεται και πολυ χρόνο για να ξαναγίνει,
Γη της επαγγελίας !...