Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009

Λιμνοδεξαμενή -Ταχυδιυλιστήριο νερού Μυτιληνιών

επι τέλους !... Μετά από είκοσι χρόνια
το έργο ολοκληρώνεται!...

Εκείνο που μένει είναι με σοβαρότητα και ευθύνη
να λειτουργήσει ,οπως πρέπει.
Με επίβλεψη τεχνικού σε καθημερινή βάση
κατά την διάρκεια λειτουργίας, που κανονικά
πρεπει να γίνεται τουλάχιστο επί οκτάωρο.η λίμνη υπερπλήρης - - - τηλεματική λειτούργια συστήματος

δυο συστοιχίες φίλτρων σε ταυτόχρονη και εναλλάξ λειτουργία

δοκιμαστική λειτουργία --- -- --60 κυβ. μετρα πλήρης παροχή