Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

πανηγύρια μετά την Λαμπρή..

Ζωοδόχου Πηγής στην "Παναιτσα" στον Γιάννο
κάθε χρόνο κι όμορφαίνει πιο πολύ...
Ζωοδόχος Πηγή στην Δεξαμενή,στο Υδραγωγείο
Μυτιληνιών.Αη Γιώργης στον Μεσόκαμπο