Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
πάμε στο Θεοποίητο για καθαρισμό
του υπολοίπου τμήματος που αφήσαμε
την περασμένη χρονιά....
απαραίτητα εργαλεία '' φτυάρια ,κασμάς ,τσάπα,σκούπες
Τα μέλη του Εκπολιτιστικού Συλλόγου θα είναι εκεί
στις
10:00 το πρωί