Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Γιορτή των Τριών Ιεραρχών
Ο εκκλησιασμός των σχολείων την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου
στην Μητρόπολη Μυτιληνιών