Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2008

κι άλλα "διαμάντια"


από την συνάντηση στις 20-12-2οο8 με τα δώρα ανα χείρας
τα μεγαλύτερα παιδιά μετά το μάθημα χορού