Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2008

Φσάει


Άνεμος Περιγραφή Ψαράδικα Αγγλικά

Β Βοριάς ή Βόρειος Τραμουντάνα N
ΒΒΑ Βόρειος - βορειοανατολικός Γρεγοτραμουντάνα NNE
ΒΑ Βορειοανατολικός Γρέγος NE
ΒΑΑ Βορειοανατολικός - ανατολικός Γρεγολεβάντες NEE
Α Ανατολικός Λεβάντες E
ΝΑΑ Νοτιοανατολικός - ανατολικός Σοροκολεβάντες SEE
ΝΑ Νοτιοανατολικός Σορόκος SE
ΝΝΑ Νότιος - νοτιοανατολικός Σοροκόστρια SSE
Ν Νότιος ή νοτιάς Όστρια S
ΝΝΔ Νότιος - νοτιοδυτικός Οστριογάρμπης SSW
ΝΔ Νοτιοδυτικός Γαρμπής SW
ΝΔΔ Νοτιοδυτικός - δυτικός Πουνεντόγαρμπης SWW
Δ Δυτικός Πουνέντες W
ΒΔΔ Βορειοδυτικός - δυτικός Πουνεντομαϊστρος NWW
ΒΔ Βορειοδυτικός Μαΐστρος NW
ΒΒΔ Βόρειος - βορειοδυτικός Mαϊστροτραμουντάνας NNW

Ανεμολόγιο: Ορισμοί, βλέμματα, ακούσματα, στα μέρη μας γυρίζουν.
Ο Αίολος. Σύντροφος του χωριού μας.
Σύντροφος στις στέγες των σπιτιών μας, στα χωράφια,
στο βουνό, στη θάλασσα,
στις καρδιές μας.