Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Η Κοινότητα Μυτιληνιών συγκαλεί Λαϊκή συνέλευση
                την Τετάρτη 4 Μαρτίου και ώρα 18:00
                    στο Πνευματικό Κέντρο Μυτιληνιών
          Για να ενημερώσει και συζητήσει με τους συγχωριανούς

το θέμα εγκατάστασης  μηχανής 100 Κιλοβάτ για παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύματος  απέναντι στον παιδικό σταθμό
και θερινό κινηματογράφο.
  Επειδή μια τέτοια εγκατάσταση θα δημιουργήσει προβλήματα
 σε ολόκληρο το χωριό.
  Καλούνται όλοι οι συγχωριανοί με την παρουσία τους να
ακυρώσουν εγκαίρως αυτή την διαδικασία.

  Τετάρτη 4 Μαρτίου ώρα 18:00,στο Πνευματικό Κέντρο