Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013


               

             
                               ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΛΟΓΩΝ

    Σύμφωνα με τα άρθρα  23  και 28  του καταστατικού  το Διοικητικό Συμβούλιο  συγκαλεί τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου την Κυριακή 26 Μαίου 2013 και ώρα 19:00 στο κτίριο του συλλόγου «ΚΕΝΕΦ» [πρώην παιδικός σταθμός ]

    Με θέματα:
Διοικητικό και οικονομικό απολογισμό 2011-2012

Την εκλογή εφορευτικής επιτροπής και

Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής  για την περίοδο  2013-2015

    Υποψηφιότητες  για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνονται δεκτές στην γραμματεία του συλλόγου ,  σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού μέχρι το Σάββατο 18 Μαΐου 2013
    Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά  μέλη του συλλόγου που είναι εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα,  τουλάχιστον ένα μήνα πριν τις αρχαιρεσίες .


Μυτιληνιοί 28 Απριλίου  2013
 
                                     Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                                                          Ο πρόεδρος
                                                                ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ