Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

« Προστάται θερμοί, πυροσβεστών υπάρχοντες, ω Παίδες Θεού
και θείοι αντιλήπτορες, πυροσβεστών επαρήγεις αεί τω σώματι, και
δύναμιν και θάρρος αεί τούτοις παρέχεις, ορμωσι πρός τήν σβέσιν
πυρκαϊών, μη ελλείπητε Άγιοι ότι υμάς αντιλήπτηρας και θερμούς, εν
παντί έχομεν φύλακας. »17 Δεκεμβρίου, οπως κάθε χρόνο πιστοί στην παράδοση οι
"φίλοι του Δάσους" των Μυτιληνιών τιμούν τους Προστάτες της Πυροσβεστικής, Αγίους «Τρεις Παίδες εν Καμίνω»।

Οι Άγιοι Τρεις Παίδες, Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ, με τη στάση ζωής
τους αποτελούν ένα διαχρονικό ηθικό πρότυπο καθήκοντος,
γενναιοψυχίας, τολμης και αποφασιστικότητας, αλλά πάνω απ’ όλα
αγάπη για τον άνθρωπο και την διάθεση
για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.