Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Σαμος
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΜΟΝ ΕΣΩΣΕΝ
6Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1826

Στις εκδηλώσεις του Πυθαγορείου ,ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος
ηταν παρών!...