Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Εορτή του Αγίου Αντωνίου
[έστω και καθυστερημένα ενημερώνουμε τους αναγνώστες μας]


όπως κάθε χρόνο ο Αγιος Αντώνιος στην γιορτή του
συγκεντρώνειπλήθος
κόσμου από Μυτιληνιούς αλλά
και απο γειτονικές κοινότητες...


Φέτος ετοιμάστηκαν δύο καζάνια γιορτή ,το ενα μοιράστηκε
το βράδυ μετα τον εσπερινό
και μάλιστα έγινε πολύ βιαστικά
γιατί δεν έγινε η περιφορά
της εικόνας και η λειτουργία τελείωσε νωρίς . Στο καθιερωμένο νυχτέρι που γίνεται στον χώρο που
βράζει η γιορτή,παραβρέθηκαν
ο Δήμαρχος Σάμου ,ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου και ο πρόεδρος του χωριού.
Το άλλο καζάνι γιορτή μοιράστηκε το πρωί μετά την λειτουργία.