Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Παρασκευή ३० Ιουλίου και Ωρα 8:00το βράδυ
το Τμημα "καλλιτεχνικής Δημιουργίας"του
Εκπολιτιστικού Συλλόγου σας καλει στο ΚΕΝΕΦ
για μια "Θεατρική Δημιουργία"την ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑ