Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

αντιθέσεις
Η κακή και η καλή μας μέρα!...

Η ομίχλη της σκόνης δώρο της Αφρικής,
Το χιόνι δώρο της Ευρώπης ...